Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci

 • Milan Petruš  –  poslanec, zástupca starostu obce
 • Renáta Lipovská – poslankyňa
 • Michal Hodoši – poslanec
 • Marek Kyseľa - poslanec
 • PaedDr. Anna Molnárová - poslankyňa
 • Ing. Michal Petrík - poslanec
 • Ing. Patrik Čuba - poslanec

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

Plánované termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kyjove na kalendárny rok 2021 sa stanovujú nasledovne:

 

Riadne zasadnutia:

 • piatok  26.02.2021
 • piatok  07.05.2021
 • piatok  30.07.2021
 • piatok  09.10.2021
 • piatok  10.12.2021

V prípade potreby, alebo naliehavého prejednania závažných otázok týkajúcich sa ďalšieho rozvoja obce, starosta obce môže zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.

Uvedené termíny schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kyjove v súlade s vnútro-organizačnými predpismi obce a na základe zákona č. 211/2000 Z. z..

 

Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:

 • Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Podnety a návrhy od občanov
 • Vyhodnotenie činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
 • Otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja obce