Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sananačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kyjov

Dátum: 26.06.2018
Autor: EWORKS.sk
Sananačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kyjov

Informácia o realizácii projektu

stiahnuť_(4)

Názov prijímateľa:

Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Šarišské Jastrabie

Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kyjov

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Miesto realizácie: Obec Kyjov, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa

Časový rámec realizácie projektu: 10/2018 – 04/2019

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 64 236,42 EUR

Vlastný vklad: 3 380,87 EUR

 

Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, ako aj samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality. Sanáciou nelegálnych skládok a vybudovaním stojísk v lokalite MRK pre umiestnenie zberných nádob prispejeme k naplneniu globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

 

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

 

 

 

Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Kyjov, Kyjov 164, 065 48 Šarišské Jastrabie

IČO:00329975

Štatutárny orgán: Milan Dirga

e-mail: kyjov@centrum.sk

Tel: +421 905 982 663

webová stránka obce: www.obec-kyjov.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.minv.gov.sk                      www.ludskezdroje.gov.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.