Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej školy prístavbou k budove ZŠ a MŠ Kyjov

Dátum: 05.01.2018
Autor: EWORKS.sk
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej školy prístavbou k budove ZŠ a MŠ Kyjov

  

NÁZOV PROJEKTU: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej školy prístavbou k budove ZŠ a MŠ Kyjov

logo_programu

ODKAZ NA FOND: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE: Obec Kyjov

CELKOVÉ NÁKLADY: 190 501,50

VÝŠKA NFP: 173 650,79

OPERAČNÝ PROGRAM:

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.1.  – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

POSKYTOVATEĽ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpené Prešovským samosprávnym krajom

CIEĽ PROJEKTU:

Hlavný cieľ projektu je skvalitnenie verejných služieb v oblasti predprimárnej dochádzky a výchovy prostredníctvom vytvorenia nových kapacít v MŠ.

Špecifické ciele projektu: Zabezpečiť prístup ku kvalitným verejným službám v oblasti predškol. dochádzky  a výchovy,2.Zvýšiť hrubú zaškol. detí v rámci predprimárneho vzdelávania, 3.Integrovať detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci MŠ,4.Zabezpečiť materiálovo-technické vybavenie MŠ

 

OPIS PROJEKTU:

V rámci projektu sa plánuje podporiť ZŠ s MŠ Kyjov, ktorá sídli v obci Kyjov č.176,realizáciou 2 hl. aktivít 1.Rozšírenie kapacít MŠ stavebno-technickými úpravami; 2.Interiérového vybavenia MŠ, ktoré sú v súlade s Podmienkami oprávnenosti aktivít výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 v znení aktualizácie č.1(1.rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; 2.obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl).

Projektom dosiahneme naplnenie stanovených merateľ. ukazovateľov a to: Kapacita podporenej škol. infraštruktúry MŠ-36 detí, Počet podporených MŠ-1; Počet renovovaných verejných budov - 1; Podlahová plocha renov. verejných budov-170,89 m2, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením-1.

 

AKTIVITY PROJEKTU:

  1. Rozšírenie  kapacít MŠ stavebno-technickými úpravami,
  2. Interiérové vybavenia MŠ

VÝSTUPY PROJEKTU:

-       Rekonštrukciou priestorov pôvodnej triedy MŠ sa navýši kapacita triedy o 4 nové miesta, trieda tak bude mať celkovú kapacitu 12+4=16 miest

-       prístavbou sa vytvorí 1 trieda pre 20 detí vo veku od 3 -5 rokov,

-       vybavenie interiéru novo vzniknutej triedy MŠ,

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.