Obec Kyjov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci

 • Milan Petruš  –  poslanec
 • Renáta Lipovská – poslankyňa
 • Michal Hodoši – poslanec
 • Marek Kyseľa - poslanec
 • PaedDr. Anna Molnárová - poslankyňa
 • Ing. Michal Petrík - poslanec
 • Ing. Patrik Čuba - poslanec

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kyjove na kalendárny rok 2019 sa stanovujú nasledovne:

 

Riadne zasadnutia:

 • piatok  08.02.2019
 • piatok  03.05.2019
 • piatok  26.07.2019
 • piatok  27.09.2019
 • piatok  22.11.2019
 • piatok  13.12.2019

V prípade potreby, alebo naliehavého prejednania závažných otázok týkajúcich sa ďalšieho rozvoja obce, starosta obce môže zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.

Uvedené termíny schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kyjove v súlade s vnútro-organizačnými predpismi obce a na základe zákona č. 211/2000 Z. z..

 

Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:

 • Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Podnety a návrhy od občanov
 • Vyhodnotenie činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
 • Otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja obce