Obec Kyjov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku :

 • predseda: Milan Petruš
 • členka: Renáta Lipovská
 • členka: PaedDr. Anna Molnárová

 

Komisia finančná a správa obecného majetku:

 • predseda: Michal Hodoši
 • členka: Ing. Patrik Čuba
 • členka: Ing. Michal Petrík

 

Komisia na ochranu životného prostredia:

 • predseda: Ing. Michal Petrík
 • člen: Marek Kyseľa

 

Komisia pre rozvoj kultúry vzdelávania a športu:

 • predseda: Renáta Lipovská
 • členka: PaedDr. Anna Molnárová
 • člen: Milan Petruš

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Kyjov :

 • predseda:  Milan Petruš
 • členka: PaedDr. Anna Molnárová
 • člen: Ing. Patrik Čuba