Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Súčasnosť obce Kyjov

Obec Kyjov leží na styku Levočských vrchov s pohorím Čergov, v pramennej oblasti potoka Hradlová. Chotár obce s rozlohou 1565 ha leží v nadmorskej výške od 580 do 1 157m. Najvyšším vrcholom chotára je Minčol (1 157 m), ktorý je štátnou prírodnou rezerváciou. V okolí obce sa nachádzajú chranené krajinné útvary a to Rebra a Kyjovské bradielko.  Pomerne zalesnený chotár na rozčlenenej nižnej vrchovine tvorí centrálnokarpatský flyš, na masívnej hornatine vonkajší flyš a bradlové tvrdoše. Má hnedé lesné pôdy a rendziny. Lesný porast tvorí prevážne buk.Obec Kyjov má 748 obyvateľov, z toho 230 je Rómov, ktorí žijú v separovanej rómskej osade na okraji obce. Obec má 180 rodinných domov a jednu šesťbytovú jednotku.

 

Výstavba:

 • Rok 1810 – vysvätená cerkov „Roždestva Prečistoj Bohorodici“
 • Rok 1912 – bola dokončená výstavba Základnej školy
 • Rok 1958 – elektrifikácia obce
 • Rok 1972 – dokončená 1. etapa regulácie potoka
 • Rok 1972 – založené JRD
 • Rok 1974 – dokončená 2. etapa regulácie potoka
 • Rok 1974 – bola prevedená prvá prístavba kultúrneho domu
 • Rok 1975 – bola vybudovaná cesta Kyjov – Šarišské Jastrabie
 • Rok 1975 - bola dokončená výstavba futbalového ihriska
 • Rok 1977 – bola dokončená tretia etapa regulácie potoka
 • Rok 1977 – bola dokončená prístavba základnej školy
 • Rok 1985 – bola daná do prevádzky nová budova materskej školy
 • Rok 1989 – bola dokončená výstavba požiarnej zbrojnice
 • Rok 1993 – bola prevedená druhá prístavba kultúrneho domu
 • Rok 2003 – bola dokončená plynofikácia obce
 • Rok 2007 – výstavba obecného vodovodu
 • Rok 2008 – Dom smútku
 • Rok 2009 – rekonštrukcia a rozšírenie VO
 • Rok 2010 – kompletná rekonštrukcia kultúrno správnej budovy
 • Rok 2011 - výstavba autobusových zastávok
 • Rok 2012 - rekonštrukcia strechy na budove MŠ
 • Rok 2015 - plynofikácia budovy ZŠ s MŠ a rozšírenie vyučovacích priestorov
 • Vo výstavbe je Obecná kanalizácia a ČOV
 • Pripravuje sa Rekonštrukcia miestnych komunikácii
 • Rok 2018 - Rozšírenie kapacít Mš/Zš
 • Rok 2019 - Montáž vykurovania v požiarnej zbrojnici oprava plášťa strechy a dažďových zvodov
 • Rok 2019 - Montáž detského ihriska v strede obce

 

Školstvo:

V obci sa nachádza málotriedna Základná škola, ktorú navštevujú žiaci 1 – 4 ročníka. Materskú školu navštevujú deti predškolského veku.

Poľnohospodárstvo:

Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje Roľnícka spoločnosť „Kyjov“ s r.o., ktorá svoju činnosť zameriava na pestovanie poľnohospodárskych plodín a na chov hovädzieho dobytka a oviec. Dôležité postavenie má aj výroba mlieka a hovädzieho mäsa.

Zásobovanie:

V centre obce je súkromné súkromné nákupné stredisko, ktoré poskytuje obchodné a pohostinské služby. Obdobné služby poskytuje aj ďalší súkromný obchod.

Kultúra:

V našej obci sa narodil a žil akademický maliar Dezider Millý. V roku 1996 a v roku 2006 boli na počesť narodenia a úmrtia Dezidera Millýho zorganizované slávnostné akadémie spojené s výstavkou jeho diel.

Od r. 1958 do r.1975 pôsobil v obci detský folklórny súbor, ktorý reprezentoval našu obec na rôznych kultúrnych podujatiach v celej ČSSR. Od r. 1980 pôsobí v obci miestna folklórna skupina „ Minčol“, ktorá prezentuje prevážne miestne tradície.

Zdravotníctvo:

Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce je poskytovaná formou primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti v obci Ľubotín a v Starej Ľubovni.

Šport:

Na športové vyžitie slúži futbalové ihrisko a tenisový kurt, ktorý v zimnom období sa upravuje na klzisko. Členitý terén v okolí obce vytvára v zimnom období vhodné podmienky na lyžiarske športy. Preto v budúcnosti bude treba uvažovať o výstavbe lyžiarskeho vleku. Krásna príroda v okolí Minčola v letnom období je priam predurčená turistike.

Príroda:

Chotár obce leží v krásnej hornatej oblasti. V lesoch prevládajú buk, breza, borovica a smrek. Zo zvierat tu žije jeleň, srna, diviak, v menšom počte jazvec, zajac, vlk, líška kuna a rys. Vtáctvo je zastúpené rôznymi druhmi, ktoré tu zimujú, aj prilietajú na hniezdenie.